<< Geri

BİZDEN HABERLERYÖNETMELIK


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligindan:

KORUYUCU AILE YÖNETMELIGI

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci, korunmaya muhtaç çocuklarin korunmalarini gerektiren süre içerisinde aile ortaminda yetistirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetlerinin uygulama esaslarini, Bakanlik ile koruyucu ailenin yetki ve sorumluluklarini belirlemek, hizmetin etkin bir sekilde yürütülmesini saglamaktir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, çocugun durumuna en uygun koruyucu aile seçimini, koruyucu ailenin egitimini, sorumluluklarini, idare ile olan iliskilerini, hizmetin isleyisini, koruyucu aileye talep halinde bu hizmetin karsiligi olarak yapilacak ödemeler ve izlemeye iliskin esaslari kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayili Sosyal Hizmetler Kanununun 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fikrasinin (c) ve (d) bentleri, 8 inci maddesinin birinci fikrasinin (ç), (d) ve (i) bentleri, 22 nci maddesinin birinci fikrasinin (d) bendi ile 28 inci ve geçici 6 nci maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akraba veya Yakin Çevre Koruyucu Aile Modeli: Veli ya da vasi disinda kalan kan bagi bulunan akrabalar ya da çocugun iletisim içinde oldugu veya tanidigi bakici, komsu gibi yakin çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana, baba egitimleri kapsaminda egitim almis kisi ve ailelerin sagladigi bakimi,

b) Aylik bakim ödemesi: Koruyucu aile hizmeti verildigi müddetçe koruyucu aile yanina yerlestirilen çocuklarin bakim, egitim ve yetistirilmelerine iliskin harcamalara, çocuklarin kisisel gelisimleri için gerekli olan harçliklarina karsilik olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere ödenen miktari,

c) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanini,

ç) Bakanlik: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligini,

d) Çocuk: Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi, 22 nci maddesi ve 24 üncü maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayili Çocuk Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi, 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi ve 9 uncu maddesi çerçevesinde, hakkinda yetkili ve görevli mahkemece verilen korunma karari, acil korunma karari ya da bakim tedbiri alinan çocuklar ile hakkinda mahallin mülki amiri tarafindan acil korunma karari alinan veya bakim onayi verilen çocugu,

e) Geçici Koruyucu Aile Modeli: Acil koruma gereken ya da hakkinda hizmet plani olusturulmamis ve kurulus bakimina yerlestirilmemis ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çesitli nedenlerle henüz yararlandirilamamis çocuklar için, temel ana, baba egitimleri ve Koruyucu Aile Birinci ve Ikinci Kademe Egitimini almis profesyonel kisi ve ailelerin sagladigi birkaç gün ile en fazla bir ay arasinda degisen bakimi,

f) Geçici Koruyucu Aile Ödemesi: Geçici Koruyucu Aileler yanina yerlestirilen çocuklarin bakimlarinin gerçeklestirilmesi amaciyla ailelerin hizmetine karsilik yapilan aylik ödemeyi,

g) Genel Müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlügünü,

g) Il veya Ilçe Müdürlügü: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi il veya ilçe müdürlügünü,

h) Koruyucu Aile: Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde korunmayi gerektiren duruma göre belirlenen sürede, il veya ilçe müdürlükleri denetiminde, ödeme karsiligi ya da karsiliksiz olarak çocugun bakimini ve yetistirilmesini üstlenen, aile ortaminda yasamini saglayan, tercihen (j), (k), (s) bentlerinde tanimlanan egitimlerden en az birini almis ve (a), (e), (r), (s) bentlerinde tanimlanan modeller kapsamindaki aileyi veya kisiyi,

i) Koruyucu Aile Belgesi: Basvuranlarin koruyucu aile olmasi yönünde karar verilmesi halinde düzenlenen ve hizmetin devam etmesinin uygun bulundugu her yil için yenilenen il veya ilçe müdürü imzali belgeyi,

i) Koruyucu Aile Birimi: Koruyucu aile hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için yeteri kadar sosyal çalisma görevlisi ile birim yöneticisinden olusan ve il veya ilçe müdürlükleri bünyesinde kurulan birimi,

j) Koruyucu Aile Birinci Kademe Egitimi: Korunmaya muhtaç çocugun öz ailesi disinda bir baska aile yaninda yetistirilmesine iliskin olarak verilen egitimi,

k) Koruyucu Aile Ikinci Kademe Egitimi: Özel zorluklari ve ihtiyaçlari olan korunmaya muhtaç çocuga hizmet vermek üzere koruyucu aile temel egitimini almis kisilere verilen uzmanlik egitimini,

l) Komisyon: Mahalli mülki amirin onayi ile illerde il müdürü veya görevlendirilen il müdür yardimcisi baskanliginda, ilçelerde ise ilçe müdürü baskanliginda biri vakadan sorumlu en az dört sosyal çalisma görevlisinden, sayinin yetersiz olmasi halinde iki sosyal çalisma görevlisinden olusturulan koruyucu aile komisyonunu,

m) Koruyucu Aile Sözlesmesi: Il veya ilçe müdürlükleri ile koruyucu aile arasinda imzalanan ve koruyucu ailenin yükümlülüklerini kapsayan mahalli mülki amir onayli belgeyi,

n) Kurulus: Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Yuvalari, Yetistirme Yurtlari, Koruma Bakim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakim ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerini,

o) Sosyal Çalisma Görevlisi: Sosyal çalismaci, psikolog, sosyolog, çocuk gelisimcisi, psikolojik danismanlik ve rehberlik ögretmeni, özel egitim ögretmenini,

ö) Sosyal Inceleme: Koruyucu aile hizmet sürecinin her asamasinda çocuk, kisi veya ailelerin psikolojik, sosyal ve ekonomik durumlarini belirlemek amaciyla sosyal hizmet müdahalelerine iliskin önerileri içeren degerlendirme ve karar verme sürecini,

p) Özel Zorluklari veya Ihtiyaçlari Bulunan Çocuk: Suça sürüklenen veya suçun magduru olup davranis bozukluklari sergileyen ve özel ilgi, destek ve bakim gerektiren ve mahkeme karari ile koruma ve bakim altina alinan çocugu,

r) Süreli Koruyucu Aile Modeli: Öz ailesi yanina kisa sürede döndürülme imkâni bulunmayan ya da kalici olarak aile yanina yerlestirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba egitimleri ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Egitimini almis kisi ve ailelerin sagladigi bakimi,

s) Temel Aile Egitimi: Çocugun desteklenmesi amaciyla çocuk gelisimi, ihtiyaçlari ve etkili ebeveynlik yapilmasi kapsaminda temel ana, baba egitimini de içeren genel ebeveynlik becerilerinin kazanildigi egitimi,

s) Uzmanlasmis Koruyucu Aile Modeli: Özel zorluklari ve ihtiyaçlari olan çocuklara yardimci olabilecek lisans egitimine sahip olan veya eslerden biri en az ilkögretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba egitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve Ikinci Kademe Egitimlerini almis kisi ve ailelerin sagladigi bakimi,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Uygulama Esaslari

Sorumlu birim ve uygulayici

MADDE 5 – (1) Koruyucu aile hizmeti, Bakanlikça belirlenen esaslar çerçevesinde Genel Müdürlügün koordinasyonunda il veya ilçe müdürlüklerinde olusturulan komisyonlar ile bu hizmet kapsaminda görevlendirilen sosyal çalisma görevlisi tarafindan yürütülür.

Koruyucu aile hizmetinden yararlanacak çocugun tespiti

MADDE 6 – (1) Haklarinda acil korunma veya bakim tedbiri alinmasi zorunlu görülen çocuklar öncelikli olarak koruyucu aile yanina yerlestirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamindaki çocuklardan, her ay koruyucu aileye yerlestirilebilecek olanlarin fotograflari, ad ve soyadi, dogum yeri, dogum tarihi ve korunma veya bakim tedbiri veya acil korunma karari nedenlerini kapsayan liste ile birlikte saglik durumu, psiko-sosyal ve fiziksel gelisimlerini gösteren, çocugun aliskanliklari, davranis kaliplari ve özel gereksinimlerini içeren durum degerlendirme raporu, kuruluslar tarafindan il veya ilçe müdürlügüne gönderilir.

(3) Sosyal çalisma görevlisi tarafindan koruyucu aile adayinin sosyal incelemesi tamamlandiktan sonra, hakkinda durum degerlendirme raporlari düzenlenmis çocuklar arasindan eslestirme yapmak üzere ilgili kurulusa veya birime ziyaret yapilir, dosya bilgileri incelenir, çocugun taninmasi amaciyla ilgili personel ve çocukla gerekli görüsmeler yapilir. Aile ve çocugun özellikleri görülerek yapilan eslestirme önerisi, yazili olarak Komisyona sunulur.

Eslestirme

MADDE 7 – (1) Çocuklarin uygun koruyucu aileler ile eslestirilmesi, koruyucu aile hizmetinin amaçlari ve esaslari kapsaminda il veya ilçe müdürlügünde olusturulan komisyonca degerlendirilir.

(2) Çocuk, komisyonca uygun görülen koruyucu aile yanina, koruyucu aile sözlesmesi imzalanarak, mahalli mülki amirin onayi ile yerlestirilir.

Koruyucu ailenin tespiti ve istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Koruyucu ailenin,

a) Türk vatandasi olmasi ve Türkiye’de sürekli ikamet etmesi,

b) 25-65 yas araliginda bulunmasi,

c) En az ilkokul düzeyinde egitim almis olmasi,

ç) Düzenli gelire sahip olmasi,

gerekir.

(2) Uzmanlasmis koruyucu aileler ile geçici koruyucu aileler için birinci fikranin (a), (b) ve (ç) bentlerine ek olarak; bu kapsamdaki çocuklara yardimci olabilecek Bakanlikça belirlenen lisans egitimi almis veya eslerden biri en az ilkögretim düzeyinde olmak üzere temel ana-baba egitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe egitimlerini almis olmak gerekir.

(3) Basvuru sahipleri evli iseler esleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere yerlesim yerlerindeki il veya ilçe müdürlüklerine basvurabilirler.

(4) Basvuru ve çocugun aile yanina yerlestirildigi tarih itibariyla birinci fikranin (b) bendindeki yas araliginda olmak gerekir. Bunun tespitinde, esler arasindaki yas farkinin on yas veya daha az olmasi halinde yasi küçük olan esin yasi, bunun haricindeki durumlarda eslerin yas ortalamasi esas alinir.

(5) Akraba veya Yakin Çevre Koruyucu Aile Modeli hariç olmak üzere çocuk ile koruyucu aile olacak eslerden yasi küçük olan arasindaki yas farki on sekiz yastan az olamaz.

(6) Öncelikle akrabalara ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk iliskisinin kuruldugu yakin çevre ailelerden uygun olanlara koruyucu aile olmalari yönünde teklifte bulunulur. Bu kisilerin koruyucu aile olmak istemesi durumunda, yapilacak sosyal inceleme sonucuna göre Komisyon tarafindan uygun görülmesi halinde yas ve egitim sarti aranmaz.

(7) Koruyucu aile adaylarinin yasi degerlendirilirken, çocugun yas dönemine uygun davranis gösterebilme becerisi ve çocukla aralarinda birebir ebeveyn-çocuk iliskisi saglanmasi esaslari göz önünde bulundurulur.

(8) Çocugun anne veya babasi ya da vasisi, koruyucu ailesi olamazlar.

(9) Koruyucu aile olmak üzere il veya ilçe müdürlüklerine basvuran kisilere hizmetin esaslari ve isleyisi ile yerlestirilecek çocuklarin özellikleri hakkinda bilgi verilerek ilk görüsme yapilir, uygun görülen kisi veya eslerle ilk görüsme formu doldurulur ve yazili basvuru alinarak asagidaki bilgi ve belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanmasi istenir.

a) T.C. Kimlik Numarasi beyani.

b) Bir adet vesikalik fotograf.

c) Ögrenim durumunu gösterir belgenin onayli örnegi.

ç) Is, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onayli örnegi.

d) Koruyucu aile olacak kisiler ve varsa birlikte yasadigi kisilerden, çocugun yüksek yararindan hareketle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayi bir yil veya daha fazla süreyle hapis cezasina ya da affa ugramis olsa bile millete ve devlete karsi suçlar, topluma karsi suçlar, kisilere karsi suçlar ile uluslararasi suçlardan ve çocuklara yönelik islenen istismar suçlarindan mahkûm olmadigina dair adli sicil belgesi.

e) Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile egitimi belgesi veya belgelerinin onayli örnegi.

f) Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara iliskin koruyucu aileyi tanimaya yönelik ihtiyaç duyulacak diger belgeler.

g) Koruyucu aile olacak kisiler ve varsa birlikte yasadigi kisilerin, çocugun bakimini, psiko-sosyal gelisimini ve egitimini etkileyecek ya da çocuga zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsizligi ve bulasici hastaliginin olmadigini gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alinan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kisinin sagligina, devam eden hastaligina veya bagimliligina iliskin ayrintili rapor.

(10) Kisilerin evli olmasi halinde her iki es için de ayni belgeler aranir.

(11) Kisilere ait açiklamali nüfus kayit örnegi, kimlik paylasimi sisteminden alinarak dosyaya eklenir.

(12) Hizmet sürecinin devam ettigi her iki yilda bir ve koruyucu aileye yeni katilan her aile üyesi için dokuzuncu fikranin (d) ve (g) bentlerinde istenen belgeler yenilenir. Tespit edilen duruma uygun islem tesis edilir.

(13) Koruyucu aile dosyasi içinde yer alan belgeler, hiçbir sekilde basvurana iade edilmez.

(14) Koruyucu aile basvurusunun yogun oldugu illerde siralama olusturulur. Aileler, olusturulan sira esas alinarak koruyucu aile yanina yerlestirilebilecek uygun çocugu bulunan illere Genel Müdürlükçe yönlendirilir. Buna iliskin usul ve esaslar genelge ile belirlenir.

(15) Koruyucu aile olma sartlarini tasimayanlara yazili olarak bilgi verilir.

Arastirma ve inceleme

MADDE 9 –(1) Basvurusu kabul edilenler hakkinda kisilik özellikleri, evlilik ve sosyal iliskileri, tek basina yasayip yasamadigi, yasantisinin genel kabul görmüs toplum kural ve degerlerine uygun olup olmadigi, çocuk yetistirme konusundaki yeterliligi, yaslari, diger aile üyelerinin bu konudaki düsünceleri, is ve ekonomik kosullari gibi çocuk ile koruyucu aile iliskileri açisindan önem tasiyan temel mesleki degerlendirme hususlari dikkate alinarak sosyal inceleme yapilir.

(2) Sosyal inceleme sonucunda koruyucu ailenin 4 üncü maddede tanimlanan hizmet modellerinden hangisine uygun oldugu belirlenir, hazirlanan dosya komisyona sunulur.

Koruyucu aile egitimleri

MADDE 10 – (1) Koruyucu aile olmak isteyen ve 8 inci maddede belirtilen sartlari tasiyan adaylara ve mevcut koruyucu ailelerin egitimlerine iliskin konularin içerigi ve egitimin uygulanmasina dair hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Korunma altina alinmadan önceki yasantilari ya da mevcut durumlari açisindan özel zorluklari veya ihtiyaçlari olan çocuklar, Koruyucu Aile Ikinci Kademe Egitimi uygulamasina baslanincaya kadar mesleki çalisma alanlari veya meslek egitimleri nedeniyle çocugun özel bakimini saglayacak düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan koruyucu aileler yanina yerlestirilebilir.

(3) Egitim programina sürekli devam eden ve tamamlayan adaylara Koruyucu Aile Egitimi Katilim Belgesi verilir.

(4) Temel Aile Egitimi ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Egitiminin yani sira çocuk yetistirmeye yardimci olacak sertifikali diger egitimleri almis olanlar, daha özel bakim gerektiren çocuklara verilecek koruyucu aile hizmetlerinde tercih edilir.

(5) Süreli koruyucu aile yerlestirmelerinde Temel Aile Egitimi ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Egitimini tamamlayanlar öncelikle tercih edilir.

(6) Koruyucu aile adaylarinin ve mevcut koruyucu ailelerin bulunduklari il veya ilçede aldiklari egitim, diger il veya ilçelerde de geçerlidir.

Komisyon kurulus ve isleyis esaslari

MADDE 11 – (1) Komisyon, mahalli mülki amirin onayi ile illerde il müdürü veya görevlendirilen il müdür yardimcisi baskanliginda, ilçelerde ise ilçe müdürü baskanliginda, biri vakadan sorumlu olmak üzere en az dört sosyal çalisma görevlisinden, sayinin yetersiz olmasi halinde iki sosyal çalisma görevlisinden olusur.

(2) Komisyona, koruyucu aile hizmetine iliskin sosyal çalisma görevlisi veya çocukla ilgili diger uzmanlar tarafindan kendi uzmanlik alanlariyla ilgili konularda hazirlanan raporlar sunulur. Komisyon ihtiyaç duydugu kisileri dinleyebilir. Vaka süreci ve çocugun üstün yarari dogrultusunda karar verilir. Kararlar oy çoklugu ile alinir. Gerekli görülmesi halinde tekrar inceleme yapilmasina karar verilebilir.

(3) Ihtiyaç duyulmasi halinde birden çok komisyon olusturulabilir.

(4) Koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için sekretarya islemleri il veya ilçe müdürlüklerindeki koruyucu aile birimlerince yürütülür, komisyon için uygun kosullara sahip çalisma ortamlari olusturulur.

Komisyon ve koruyucu aile biriminin görevleri

MADDE 12 – (1) Komisyonca, dosya üzerinde yapilan inceleme sonucunda, asagidaki konularda karar alinir.

a) Koruyucu aile olmak üzere basvuran ailelerin uygunlugu,

b) Koruyucu Aile Belgesi düzenlenmesi,

c) Çocugun yerlestirilecegi aile,

ç) Koruyucu Aile Belgesinin geçerliligi,

d) Çocugun koruyucu aile ile birlikte yurt disina çikmasi,

e) Çocugun koruyucu aileden geri alinmasi,

f) Koruyucu aile statüsünün iptali,

g) Hizmet sürecinde tereddütte kalinan durumlarin degerlendirilmesi.

(2) Karar, oy çoklugu ile alinir. Kararlarda çekimser oy kullanilamaz. Olumsuz oy kullanan üye tarafindan gerekçe karar metnine eklenir.

(3) Komisyon, bulundugu il veya ilçede belirledigi hedefler dogrultusunda tanitim çalismalari, kampanya ve faaliyetleri planlar ve takip eder.

(4) Koruyucu aile biriminin görevleri sunlardir.

a) Basvurularin alinmasi,

b) Sosyal incelemenin yapilmasi,

c) Dosya olusturulmasi,

ç) Çocuk ile ailenin uyumlastirilmasi,

d) Çocugun aileye yerlestirilmesi,

e) Çocugun yerlestirilmesi ile aile yaninda izlenmesi, bakimi, saglik durumu ve egitimine yönelik tedbir kararlarinin yerine getirilmesi ve diger süreçlerin takibi,

f) Koruyucu aile egitimlerinin planlanmasi,

g) Koruyucu aile ile iliskilerin düzenli yürütülmesi,

g) Çocugun öz ailesi ve yakinlariyla görüstürülmesi ile ilgili planlama yapilmasi ve uygulanmasi,

h) Verilecek diger görevler.

Itiraz

MADDE 13 – (1) Koruyucu aile basvurusunun reddedilmesine, askiya alinmasina veya islemden kaldirilmasina iliskin islemler, il veya ilçe müdürlügü tarafindan basvuru sahiplerine yazili olarak teblig edilir.

(2) Bu islemlere karsi teblig tarihinden itibaren ilgili kisi veya aile tarafindan onbes gün içinde il veya ilçe müdürlügüne itiraz edilebilir. Itiraz, ilk karari veren kisiler disinda mahalli mülki amirin onayi ile il müdürlügünce olusturulacak bir baska komisyon tarafindan görüsülerek en geç bir ay içinde karara baglanir. Karar itiraz edene yazili olarak teblig edilir.

Koruyucu aile hizmetinden yararlanacak çocugun yerlestirilmesi

MADDE 14 – (1) Komisyon tarafindan eslestirilmesi uygun bulunan koruyucu aile ile çocugun tanistirilmasindan önce çocugun düsüncesi ögrenilerek gerekli mesleki çalismalar yapilir.

(2) Koruyucu aile sözlesmesi imzalanincaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirmeleri, birbirlerini tanimalari ve alismalarina uygun ortam saglanmasi planlanir. Bu süreçte çocuk önce saatlik, daha sonra günlük, haftalik ve iki haftalik gibi sürelerle, çocuk ile koruyucu ailenin uyumuna göre toplamda iki ayi geçmeyecek sekilde koruyucu aileye izinli verilebilir. Süreçte olumlu kanaat olusmasi, çocugun ve ailenin de istemeleri halinde yerlestirme islemi baslatilir.

(3) Uyum süreci sonunda il veya ilçe müdürlükleri ile yanina çocuk yerlestirilen koruyucu aile arasinda sözlesme imzalanir, mahalli mülki amir tarafindan onaylanir.

(4) Kurulusta bulunan çocuklar saglik karti ile birlikte koruyucu aileye verilir ve buna iliskin tutanak düzenlenir.

(5) Koruyucu aile yerlestirme formu, yerlestirme tarihinden itibaren en geç on gün içinde Genel Müdürlüge ulastirilir.

(6) Bir koruyucu aile yanina, çocuklar ve koruyucu aile arasinda birebir iliski kurulmasi ve çocuklarin saglikli bireysel gelisimlerinin saglanacagi uygun sartlarin bulunmasi halinde ve tercihen ayni anda olmamak üzere en fazla üç çocuk yerlestirilebilir. Çocuklarin kardes olmasi durumunda yapilacak vaka degerlendirmesi sonucuna göre çocuk sayisi sinirlandirilmayabilir. Kardeslerin ayni aile yanina yerlestirilememesi halinde birbirleriyle görüstürebilecek aileler yanina yerlestirilmeleri esastir.

(7) Koruyucu ailenin kendi çocugunun da olmasi halinde, her çocugun haklarinin korunmasi, saglikli iletisim kurmalarinin saglanmasi ve hizmetten beklenen yararin gerçeklestirilmesi açisindan kapsamli degerlendirme yapilarak, olusan kanaate uygun özellikte ve sayida çocuk yerlestirilir.

(8) Geçici koruyucu aile yanina ayni anda 0-3 yas grubu için en fazla iki çocuk, 4 yas ve üzeri çocuklar için aralarinda en fazla üç yas farki olmak üzere en çok üç çocuk ayni anda yerlestirilebilir. Kardes çocuklar için bu kriterler göz önünde bulundurulmaz.

(9) Suça karisan çocuklarin yerlestirilecegi geçici koruyucu aileler yaninda ayni anda en fazla iki çocuk bulunur.

(10) Suç magduru çocuklar ile suça karisan çocuklarin ayni geçici koruyucu aile yaninda bulunmamasi esastir.

(11) Özel zorluklari ve ihtiyaçlari olan çocuklar ile diger çocuklarin ayni geçici koruyucu aile yaninda bulunmamasi esastir.

(12) Geçici koruyucu aileler yanina yerlestirilecek çocuklarin birbirlerine zarar vermemeleri açisindan da korunma altina alinma nedenleri, yas ve cinsiyetleri açisindan özel bir degerlendirme yapilir.

(13) Il veya ilçe müdürlügü tarafindan geçici koruyucu aileler yanina yerlestirilmesine karar verilen çocuklar doktor raporu alindiktan sonra günün her saatinde yerlestirilebilir. Komisyon karari yirmi dört saat içinde alinir. Mesai saatleri disinda yapilacak yerlestirmeler, il veya ilçe müdürlügünce görevlendirilen sosyal çalisma görevlisi tarafindan yerine getirilir.

(14) Uzmanlasmis koruyucu aile modelinden yararlandirilacak çocuklarin tek olarak yerlestirilmesi esastir. Ancak çocugun yararina uygun sartlarin olusmasi halinde en fazla iki çocuk yerlestirilebilir.

(15) Yanina çocuk yerlestirilen aileye; standardi Genel Müdürlükçe belirlenen ve üzerinde çocugun da ismi bulunan fotografli Koruyucu Aile Kimlik Karti verilir. Bu kartlar il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenir. Koruyucu Aile Hizmeti kapsaminda isbirligi ya da protokol yapilan yerlerde bu kartin gösterilmesi zorunludur.

Koruyucu ailenin görev ve yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Koruyucu ailelerin görev ve yükümlülükleri sunlardir;

a) Yanina yerlestirilen çocugun her yönden saglikli gelisimi için gerekli kosullari saglamak ve uygulamak, Saglik Bakanliginin belirledigi araliklarda çocuk izlem protokollerine göre izlemini yaptirmak, varsa tedavi plani ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, uygulanmasinda koruyucu aile birimiyle isbirligi içerisinde olmak.

b) Çocugun yetenekleri ve becerilerinin el verdigi ölçüde egitim ve ögretimi veya meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayi göstermek, çocugu koruma, egitme ve yetistirme disinda hiçbir surette çalistirmamak.

c) Görüstürülmesinde koruyucu aile birimince bir sakinca bulunmamasi durumunda çocugun; anne, babasi ve diger yakinlari ile koruyucu aile birimince uygun görülen sekil ve zamanda görüsmesini saglamak.

ç) Çocugun kan bagi bulunan ya da eski çevresinden kisilerle il veya ilçe müdürlügünün bilgisi disinda iletisim kurmamak.

d) Çocugun karsilanabilir nitelikteki ihtiyaç, istek ve beklentileri ile çocugu ilgilendiren kararlarda düsüncesini almak.

e) Çocugun devam edecegi okul, katilacagi kurs, sünnet gibi hayatini etkileyen, degistiren konularda sorumlu sosyal çalisma görevlisi ile birlikte karar almak.

f) Hizmet sürecinde çocukla ilgili olusan her türlü rutin disi degisiklikleri ve bunlara iliskin duyumlarini zaman geçirmeksizin sorumlu sosyal çalisma görevlisine bildirmek.

g) Koruyucu aile hizmet sürecine ve yerlestirilen çocuklara iliskin olarak mesleki çalismalari yürüten sosyal çalisma görevlilerine gerekli çalisma sartlarini hazirlamak, periyodik izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmek, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarinin uygulanmasi için uygulama plani dogrultusunda isbirligi yapmak.

g) Il veya ilçe müdürlükleri tarafindan koruyucu aile konusunda yapilacak egitim ve çalismalara katilmak.

h) Çocugun, il veya ilçe müdürlügünün uygun görüsü alinmaksizin baska bir kisi veya ailenin yanina birakarak oturma yerini degistirmemek.

i) Telefon degisikligi bilgisini hemen, adres bilgilerindeki degisikliklerini acil durumlar disinda degisiklik gerçeklesmeden bulundugu il veya ilçede en az yirmi gün önce, baska bir il veya ilçeye tasinma durumunda en az bir ay önce il veya ilçe müdürlügüne bildirmek ve tasinma sonrasinda da sürekli yerlesim yerini yirmi gün içinde bildirmek.

i) Çocugun kosullarinin degismesi sonucu il veya ilçe müdürlügü tarafindan hizmet modelinde bir degisiklige gidilmesinin planlanmasi halinde, çocugun yararinin gerektirdigi islemlerin yapilabilmesi için her türlü destekte bulunmak ve çocugun ayrilik sürecine hazirlanmasinda il veya ilçe müdürlügü ile is birligi yapmak.

j) Çocuk yerlestirme önerisini geçerli bir mazereti olmamasi halinde kabul etmek.

(2) Geçici koruyucu ailenin birinci fikrada belirtilenler disindaki diger görev ve yükümlülükleri sunlardir;

a) Acil koruma gerektiren ve kurulus bakimina yerlestirilmemis olup, il veya ilçe müdürlügü tarafindan yerlestirilmek istenen çocuklari, mazeretsiz olarak üç defadan fazla olmamak sartiyla günün her saatinde kabul etmek.

b) Il veya ilçe disina çikilmasi gereken durumlarda önceden il veya ilçe müdürlügüne bilgi vermek.

c) Ev kosullarini hizmete uygun olarak düzenlemek.

ç) Geçici statüden vazgeçmek istemeleri halinde bu durumu en az bir ay önceden il veya ilçe müdürlügüne bildirmek.

d) Geçici statüden vazgeçmek için dilekçe ile durumunu bildiren koruyucu aile, il veya ilçe müdürlügünün uygun bulmasi halinde yanindaki çocuklarin kendilerine uygun hizmet modellerine geçisleri saglanana kadar hizmeti sürdürmek.

(3) Uzmanlasmis koruyucu ailenin, birinci fikra ile ikinci fikranin (a) bendi hariç diger bentlerinde belirtilenler yaninda, suça sürüklenmis veya suç magduru olan çocukla ilgili diger görev ve yükümlülükleri sunlardir;

a) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarinin uygulanmasi için ilgili birimlerle isbirligi yapmayi kabul etmek.

b) Varsa verilen denetim tedbiri hakkinda ilgili birimlerle isbirligi yapmak.

c) Hazirlanan uygulama plani, varsa tedavi plani, egitim tedbiri ile ilgili olarak egitim planindaki yükümlülükleri yerine getirmek, uygulanmasinda koruyucu aile birimiyle isbirligi içerisinde çalismak.

Izleme esaslari

MADDE 16 – (1) Koruyucu aile ve yanina yerlestirilen çocuk, asagida belirtilen esaslar dogrultusunda düzenli olarak izlenir.

a) Izlemelerde tespit edilen durumlar Genel Müdürlükçe belirlenen formlara islenir. Izleme sürecindeki formlar ve raporlar sosyal çalisma görevlileri tarafindan düzenlenir, ortaya çikan sorunlarin çözümüne yönelik gerekli mesleki çalismalar planlanir.

b) Esas olarak sosyal çalisma görevlileri ayni anda en fazla yirmi vaka ile görevlendirilebilir. Koruyucu aile hizmeti kapsaminda görevlendirilen sosyal çalisma görevlilerinin baska bir hizmet alaninda görevlendirilmesi tercih edilmez.

c) Koruyucu aile birimine; koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli olarak çocugun yararina sürdürülebilmesi için hizmetin takibine yönelik süreçlerde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve diger konularda gerekli imkânlar öncelikle saglanir.

ç) Il veya ilçe müdürlüklerinde gerçeklestirilen izleme görüsmelerinde çocuklarin koruyucu veya öz ailelerini beklerken zaman geçirebilecekleri ya da kendileriyle de ayni anda görüsme yapilabilecek, kirtasiye, oyuncak gibi malzemelerin bulundugu görüsme odalari olusturulur.

(2) Koruyucu aile ve çocugun izlenmesi sürecinde;

a) Koruyucu aile ve yanina yerlestirilen çocuk, görevli sosyal çalisma görevlisi tarafindan ilk yil en az her ay bir defa olmak üzere düzenli olarak izlenir, daha uygun hizmet modeline karar verilmesi amaciyla genel bir durum degerlendirmesi yapilir. Çocugun koruyucu aile yaninda kalmasinin uygun görülmesi durumunda ikinci yildan itibaren izlemeler yilda en az dört defadan az olmamak üzere düzenli olarak yapilir.

b) Koruyucu aile hizmet sürecinin özelligine göre, yerlestirmeyi takip eden ilk haftalar ile geçici ve uzmanlasmis koruyucu aile yaninda bulunan çocuklar için izlemeler daha sik yapilir.

c) Izlemelere gerektiginde diger sosyal çalisma görevlileri istirak ederek kendi mesleki raporlarini düzenler ve vakadan sorumlu sosyal çalisma görevlileri koordinesinde uygulama plani takip edilir.

ç) Koruyucu aile yanindaki çocugun öz ailesi yanina döndürülmesi için koruyucu aile ve çocukla mesleki çalismalarin sürdürülmesi saglanir.

d) Çocukla kurulan iletisim, çocugun ev ortamindaki kurallar baglaminda rolü ile yeri, çocuga kazandirilan beceriler, davranislari, kendisine taninan haklar ve aylik bakim ödemesinin ne kadarinin çocuk için kullanildigini belirlemeye yönelik gözlem ve görüsmeler yapilir, hizmet süreci bütün boyutlari ile birlikte degerlendirilir.

e) Izleme çalismalarinda, gizlilik ilkesine uyularak koruyucu ailenin ve çocugun sosyal çevresinde ve çocuk için risk olusturacak kosullar dikkate alinip arastirma yapilir.

f) Çocugun iletisim halinde oldugu diger kurumlardaki durumu da takip edilir.

g) Koruyucu aile yanindaki çocugun bakim tedbiri karari geregi, uygulama plani ve olusan degisiklikler hakkinda mahkemeye bilgi verilir.

(3) Çocugun öz ailesinin izlenmesi sürecinde;

a) Ailenin yasam kosullari ve ev ortami, aile iliskileri, aile üyelerinin sürekli bir isi ve gelirinin bulunup bulunmadigi, baska bir hizmetten yararlanan çocuklarinin olup olmadigi, çocuklarini ziyaret etme ve izinli alma durumlari, ziyaret ve izin sonrasi çocukta gözlemlenen davranislar ve psikolojik durumu, koruyucu aile ile il veya ilçe müdürlügünün bilgisi disinda iletisim kurulmasiyla ilgili sorunlar, çocuguna bakma istekliligi ve bunun ne kadar gerçekçi oldugu gibi konularda gözlem ve görüsmeler koruyucu aile hizmet modeline göre belirlenen araliklarda yapilir, kapsami Genel Müdürlükçe belirlenen ilgili forma islenir.

b) Öz aileye, koruyucu aile hizmeti hakkinda olumlu bakis ve uygun yaklasim kazandirmak üzere gerekli mesleki çalismalar kurulusla koordinasyon saglanarak yapilir.

c) Öz aile ile çocugun birlikte yasamalarini saglayacak kisa ve uzun dönemde mesleki çalismalar planlanir, sartlarin uygun bulunmasi durumunda çocugun ailesi yanina dönüsü degerlendirilir.

(4) Çocugun öz ailesi ve geçmis yasantisindan diger kisilerle görüsmelerinin izlenmesi sürecinde;

a) Çocugun kan bagi bulunan ya da önceki çevresinden tanidigi kisilerle görüsmeleri, vakadan sorumlu sosyal çalisma görevlisi koordinasyonunda planlanir.

b) Planlanan görüsmeler disinda il veya ilçe müdürlügünün bilgisi olmaksizin görüsme yapilmamasi konusunda çocuk, koruyucu aile ve öz aile ile mesleki çalisma yapilir.

c) Görüsmelerde çocugun olumsuz etkilenmemesi için vakadan sorumlu sosyal çalisma görevlisinin, ihtiyaç halinde baska bir sosyal çalisma görevlisinin de hazir bulunmasi saglanir.

ç) Çocugun kurulusta bulunan kardesleri ile görüstürülmesine iliskin kayit ve gözlem formlari ayni gün doldurularak çocugun koruyucu aile dosyasina konulmak üzere il veya ilçe müdürlügüne iki gün içinde gönderilir.

Izin

MADDE 17 – (1) Koruyucu aile yanina yerlestirilen çocuk, dosya bilgileri ve yapilan sosyal inceleme sonucuna göre uygun bulunmasi ve çocugun istemesi halinde yasantisini etkilemeyecek araliklarla ve sürelerle, tatil günlerinde olmak üzere yil içerisinde en fazla otuz güne kadar öz ailesine izinli verilebilir. Izinli verilen çocuk, koruyucu aileden öz ailesine veya yakinlarina verilmek üzere koruyucu aile birimince alinir ve izin bitiminde ayni yöntemle koruyucu aileye verilir.

(2) Izinli verilen çocuklar için izin tutanagi doldurulur ve bir sureti dosyasinda saklanir, diger sureti izinli verilen kisiye teslim edilir.

(3) Izin sirasinda veya dönüsünde çocugun ihmal edildigi, istismara ugradigi ya da kötü muamele gördügünün belirlenmesi hallerinde durum hakkinda tutanak düzenlenir, gerekli mesleki çalismalar yapilir, planlanarak uygulanir, izinli verilen kisi hakkinda yasal islemlerin baslatilmasi için gerekli basvurular yapilir, çocuk bir daha bu kisiye izinli verilmez ve hakkindaki hizmet plani yeniden degerlendirilir.

(4) Izin süresi biten çocugun koruyucu aile birimine getirilmemesi halinde çocuk, kollukla birlikte bulundugu adresten hemen geri alinir.

Koruyucu ailenin yerlesim yeri degisikligi

MADDE 18 – (1) Koruyucu ailenin yerlestigi il veya ilçesini degistirmesi halinde ilgili dosyalar, il veya ilçe müdürlügünce yeni yerlesim adresinin bulundugu il veya ilçe müdürlügüne gönderilir. Yeni yerlesim yerinin bildirilmesi tarihinden itibaren en fazla bir hafta içinde koruyucu aile ziyaret edilir ve koruyucu aile izleme raporu hazirlanir. Olumlu kanaat olusmasi halinde çocugun nakline iliskin islemler ilgili il veya ilçe müdürlükleri arasinda yapilir. Nakil sirasinda koruyucu aileye en son yapilan ödeme tarihi belirtilir.

Çocuk ve koruyucu ailenin birlikte seyahat etmesi

MADDE 19 – (1) Koruyucu ailenin tatil, gezi gibi nedenlerle il disi seyahatlerinde çocugu beraberinde götürmek istemesi halinde; çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalisma görevlisinin uygun görüsü ve il veya ilçe müdürünün onayi ile izin verilir.

(2) Koruyucu ailenin görev veya tatil amaci ile çocugu beraberinde yurt disina götürebilmesi talebi; veli, vasi veya kayyumun izni, çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalisma görevlisinin uygun görüsü ile komisyona sunulur. Komisyon tarafindan çocugun yurt disina çikmasinin uygun görülmesi halinde, il veya ilçe müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin onayi ile gerekli izin verilir.

(3) Çocugun koruyucu ailesiyle birlikte yurt disina çikmasinin uygun bulundugu durumlarda hizmet kapsaminda yapilmasi gereken izleme ve raporlamaya iliskin ücretler, Bakanlikça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocugun takip edildigi il müdürlügünce yapilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetin Sonlandirilmasi

Çocugun geri alinmasi

MADDE 20 – (1) Koruyucu aile yanina yerlestirilen çocuk, asagidaki durumlarin tespiti halinde yerlestirmede izlenen usulle geri alinir.

a) Koruyucu ailenin 15 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi.

b) Çocukla koruyucu aile arasindaki saglikli iletisimin yapilan mesleki çalismalara ragmen kurulamamasi veya devam ettirilememesi.

c) Koruyucu aile tarafindan çocugun istismar edildiginin tespit edilmesi.

ç) Koruyucu ailenin, çocugun öz ailesi ile iliskilerini zedeleyecek tutum ve davranislarda bulundugunun ve bu dogrultuda ifadeler kullandiginin belirlenmesi.

d) Çocuk için hizmetten beklenen yararin gerçeklesmediginin yapilan izlemelerde tespit edilmesi.

e) Çocugun koruyucu aileye yerlestirilme nedeninin ortadan kalkmasi.

f) Çocugun yararlanacagi hizmet modelinin degismesi veya koruma kararinin kaldirilmasi.

g) Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi.

(2) Komisyonun çocugu geri almaya karar vermesi halinde, çocugun ayrilik sürecine hazirlanmasina yönelik uygulama plani olusturulur bu plan sorumlu sosyal çalisma görevlisi tarafindan uygulanir. Çocuk hazir oldugunda aileden geri alinir ve bu hususa iliskin tutanak düzenlenir.

(3) Çocugun koruyucu aile yanindan geri alindigi tarihten itibaren koruyucu aile sözlesmesi ve Koruyucu Aile Kimlik Kartinin geçerliligi kendiliginden sona erer.

(4) Koruyucu Aile Sonlandirma Formu, çocugun koruyucu aile yanindan geri alindigi tarihten itibaren en geç on gün içinde Genel Müdürlüge ulastirilir.

(5) Koruyucu ailenin çocugu vermek istememesi halinde aileye yazili bildirimde bulunularak çocugu acil durumlar disinda en geç üç gün içinde koruyucu aile birimine getirmesi istenir. Verilen süre içinde çocugun getirilmemesi halinde gerekirse kolluk yardimiyla çocuk koruyucu aileden geri alinir.

(6) Çocugun zarar gördügü ve acilen koruyucu aile yanindan alinmasinin zorunlu oldugu kanaati olusan durumlarda, gerekirse kolluktan destek alinarak çocuk aileden zaman geçirilmeksizin geri alinir.

(7) Çocugun, koruyucu aile yanindan geri alinmasi asamasinda veya vakanin aciliyetine göre geri alinma sonrasinda tedbir kararli çocuklar için tedbirin degistirilmesine yönelik yetkili mercilere basvuruda bulunulur.

(8) Geri alinan çocugun yerlestirildigi yere uyum saglamasina yönelik olarak takibi ve uygulama planinin olusturulmasina iliskin çalisma yapilir.

Geri alinan çocugun yararlanacagi hizmet

MADDE 21 – (1) Koruyucu aileden geri alinan çocuk, öncelikle öz ailesi yanina döndürülür.

(2) Öz ailesi yanina döndürülemeyen çocuk, öncelikle akraba veya yakin çevre koruyucu aile modeli kapsaminda degerlendirilir.

(3) Akraba veya yakin çevre koruyucu aile modeli kapsaminda degerlendirilemeyen çocuk, durumuna uygun baska bir koruyucu aile yanina yerlestirilir.

(4) Durumuna uygun bir koruyucu aile bulunamamasi halinde çocuk, uygun baska bir hizmet modelinden yararlandirilir.

Koruyucu aile statüsünün iptali

MADDE 22 – (1) Asagidaki durumlarin tespiti halinde koruyucu aile statüsü iptal edilir.

a) Çocugu ihmal ve istismar ettiginin, kötü muameleye maruz biraktiginin belirlenmesi.

b) Sosyal iliskileri açisindan toplumun norm ve degerlerine aykiri düsen davranislarinin gözlenmesi.

c) Fizik ve ruh sagliginin, çocugun bakimini etkileyecek derecede bozulmus oldugunun Devlet ya da üniversite hastanelerince doktor raporu ile belirlenmesi.

ç) 8 inci maddenin dokuzuncu fikrasinin (d) bendine göre sahip oldugu sarti yitirmesi.

d) Mesleki danismanlik hizmeti ve yönlendirmelere uygun davranmamasi.

e) Geçici koruyucu ailenin çocuk yerlestirme önerilerini mazeretsiz olarak üç kereden fazla kabul etmemesi.

(2) Birinci fikrada belirtilen durumlarin tespiti halinde; sorumlu sosyal çalisma görevlisinin hazirlayacagi rapor, geciktirilmeksizin Komisyona iletilir. Koruyucu aile statüsünün iptaline iliskin talep hakkinda komisyon tarafindan en fazla onbesgün içinde karar verilir.

(3) Komisyonca koruyucu aile statüsü iptal edilen koruyucu aile yanina bir daha çocuk yerlestirilemez.

(4) Koruyucu aile statüsünün iptaline iliskin karar, Genel Müdürlük ile il ve ilçe müdürlüklerine en kisa sürede bildirilir.

Suç duyurusunda bulunma

MADDE 23 – (1) Koruyucu aile hizmet sürecinde konusu çocuga yönelik suç teskil eden eylemlerin tespiti halinde Cumhuriyet savciligina suç duyurusunda bulunulur.

(2) Çocugun haklarinin korunmasi amaciyla adli süreç takip edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Esaslari

Koruyucu ailelere yapilacak ödemeler

MADDE 24 – (1) Koruyucu aile yanina yerlestirilen çocuklarin bakim, egitim ve yetistirilmelerine iliskin harcamalara karsilik olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere her çocuk için, ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru ayliginin asagida belirtilen yas araliklarina göre belirlenen oranlari karsiligi tutari, hiçbir kesinti yapilmaksizin aylik ve net olarak ödenir.

YAS ORANLAR

0-3 yas yüzde elli

4-5 yas yüzde yetmisbes

6-14 yas yüzde seksen

15-18 yas yüzde seksenbes

19+yas yüzde doksan

(2) Özel zorluklari veya ihtiyaçlari bulunan ya da engelli çocuklar için aylik bakim ücreti özür ve yas durumu dikkate alinarak birinci fikrada belirtilen miktar yüzde elli artirilarak uygulanir.

(3) Koruyucu aile yaninda egitime veya mesleki egitim ya da kursa devam etmeyen egitim yasindaki çocuklar için ikinci fikrada belirtilenler hariç aylik bakim ücreti yas grubuna göre aldigi ücretin yüzde ellisi oraninda ödenir.

(4) Aile yanina ayni süreçte kardes çocuklar hariç ikinci çocuk yerlestirilmesi halinde, ikinci çocuk için birinci fikrada belirtilen ödemenin yüzde sekseni kadari ödenir. Yerlestirilecek üçüncü ve daha fazla çocuk için yapilacak aylik ödeme ise bu çocuklarin yas gruplari itibariyla kendileri için birinci fikrada belirtilen ödemenin yüzde altmisini geçemez.

(5) Koruyucu aile yanina yerlestirilen her çocuk için giderlerinin karsilanmasi amaciyla aylik bakim ödemesi her ayin yedisine kadar pesin olarak yapilir. Ayin ilk besinci gününden sonra yapilan yerlestirmelerde ve çocugun koruyucu aile iliskisinin sona erdigi ayda çocugun koruyucu aile yaninda kaldigi gün sayisi ile orantili olarak ödeme yapilir, varsa fazla ödeme geri alinir.

(6) Koruyucu ailelerden, esine veya bir yakinina bagli olmaksizin kendine ait sosyal güvencesi olmayan eslerden birinin bir asgari ücret tutari üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsaminda istege bagli sigortasini yaptirmasi ve ödeme belgesinin ibrazi halinde primleri aylik ödemelere ilave edilerek Bakanlikça gönderilen ödenekten karsilanir.

(7) Talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk basina ödeme, Bakanlikça gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocugun takip edildigi il müdürlügünce yapilir.

Geçici koruyucu ailelere yapilacak ödemeler

MADDE 25 – (1) Geçici koruyucu aile ödemesi ay sonunda ve çocugun aile yaninda kaldigi gün oraninda yapilir. Yapilacak ödemeler asagidaki sekilde gerçeklestirilir:

a) Ailenin yanina yerlestirilecek çocuklar için ödemeler, besinci fikrasi hariç olmak üzere 24 üncü madde hükümlerine göre yapilir.

b) Ay içinde bes çocuktan fazla yerlestirme yapilmasi halinde (a) bendinde belirtilen ödemeye ilave olarak ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru ayliginin yüzde otuzu eklenerek ödeme yapilir.

c) Ihtiyaç halinde çocuklarin mama, bez, giyim ve okul malzeme masraflarinin karsilanmasi amaciyla kurulusta kalan çocuklar için ilgili mevzuatta belirlenen yillik giyim kusam tablosunda yer alan istihkaklara uygun olarak her çocuk için pesin ödeme yapilir.

Egitim, kurs, servis, harçlik ve diger giderler

MADDE 26 – (1) Koruyucu aile hizmeti kapsamindaki, okula devam eden veya ögrenimini sürdürememis çocuklara, kurulus bakimindaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlik ödenir. Koruyucu aile yaninda bakilan çocuklarin kisisel gelisimleri için gerekli olan harçlik, koruyucu aile tarafindan çocuga verilir. Çocuga verilen harçligin, kurulus bakimindaki çocuklara verilen harçlikla ayni olmasi için koruyucu ailelere gerekli yönlendirme yapilir.

(2) Tam gün ögrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanagi bulamayan çocuklara, ögrenim süresince harçliklari iki kat artirilarak ödenir.

(3) Koruyucu aile yaninda bakilan çocuklarin gelisim ve egitimlerinin desteklenmesi için sorumlu sosyal çalisma görevlisi rehberliginde yapilacak degerlendirme sonucunda koruyucu ailelere asagidaki ödemeler yapilir.

a) Servis ile okullarina gitmek zorunda olan çocuklarin okul servis ücretleri ile engelli çocuklarin servis ücretleri ve 4-5 yas grubu kres çagi veya anaokulu çocuklarinin servis ücretleri, servis bulunmamasi halinde ulasim giderleri karsiligi otobüs bilet ücreti ödenir.

b) Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluslar tarafindan açilan kurslara katilacaklarin ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumlari degerlendirilir, bu imkândan yararlanamayanlarin kurs süresince kurs bedelleri, egitim ve ögretimlerine iliskin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sinav ve kayit ücretleri ile bunlara iliskin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karsilanir. Çocugun gelisim ve egitim ihtiyaçlari sorumlu sosyal çalisma görevlisi tarafindan degerlendirilerek uygun bulunmasi halinde çocuk bir yil içinde birden fazla kursa katilabilir.

c) Baska illere ögrenim amaci ile gitmesi gereken çocuklarin ulasim giderleri, bir günlük konaklama bedeli ile çocugun okula kaydi ve kalacagi yere yerlestirilmesi ile ilgili olarak yardimci olmak üzere giden koruyucu anne ve babanin da ulasim ve bir günlük konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayili Harcirah Kanununun 8 inci maddesine göre memur veya hizmetli olmayanlar için ödenecek tutari geçmeyecek sekilde ödenir.

(4) Aylik bakim ücreti almayan koruyucu ailelere talepleri halinde birinci ve ikinci fikrada belirtilen harçlik ile üçüncü fikrada belirtilen ödemeler yapilabilir.

(5) Koruyucu aile yaninda bakilip okula giden çocuklara her yil bir defaya mahsus olmak üzere Eylül ayinda okul masraflarinin karsilanmasi amaciyla 24 üncü maddeye göre yapilacak ödemeler üç kat olarak uygulanir. Ayrica, koruyucu aile yanindaki bütün çocuklara yillik giyim masraflarinin karsilanmasi için Subat ve Agustos aylari ödemeleri iki kat tutarinda yapilir.

(6) Aylik bakim ücreti almayan koruyucu ailelere de talepleri halinde yanlarindaki çocuklarin giyim ve egitim masraflari karsiligi olarak besinci fikra hükümlerine göre ödeme yapilir.

(7) Yukaridaki fikralarda belirtilen tutarlar, Bakanlikça gönderilen ödenekten, talepte bulunan koruyucu ailelere, çocugun takip edildigi il müdürlügünce ödenir.

Saglik giderleri

MADDE 27 – (1) Koruyucu ailede bakilan çocuklarin saglik harcamalari için kurulus bakimindaki çocuklarda oldugu gibi 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu hükümleri uygulanir.

BESINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlüge bilgi verilmesi gereken durumlar

MADDE 28 – (1) Koruyucu aile olmak üzere basvuran aile yanina çocuk yerlestirilmesi, geri alinmasi, koruyucu ailenin yerlesim yerinin bulundugu ili degistirmesi, çocugun naklinin yapilmasi, statü iptali ve çocugun vefati hallerinde il müdürlüklerince Genel Müdürlüge bilgi verilir.

Düzenlenecek belgelerin sekli

MADDE 29 – (1) Koruyucu aile hizmetinin isleyisinde ihtiyaç duyulacak koruyucu aile sözlesmesi, yerlestirme ve sonlandirma formlari ile sürecin her asamasinda kullanilacak benzeri belgelerin sekil, standart ve içerikleri ilgili mevzuata uygun olarak Genel Müdürlük tarafindan belirlenerek ilgili birimlere duyurulur.

(2) Hizmet sürecinde, Genel Müdürlük tarafindan gelistirilen standart formlar kullanilir. Hizmete iliskin bilgiler ve degisiklikler zamaninda bilisim sistemine yansitilir. Formlar ve düzenli istatistikî bilgiler, il müdürlügü tarafindan Genel Müdürlüge belirtilen zamanlarda gönderilir.

Koruyucu aile egitiminin düzenlenmesi

GEÇICI MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin yayimi tarihinden itibaren bir yil içinde il müdürlüklerince koruyucu ailelere verilecek egitimlere baslanir. Bu egitimler baslatilincaya kadar basvuruda bulunan ailelere egitimlerini daha sonra tamamlamak sartiyla çocuk yerlestirilebilir.

Yürürlükten kaldirilan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 14/10/1993 tarihli ve 21728 sayili Resmî Gazete’de yayinlanan Koruyucu Aile Yönetmeligi yürürlükten kaldirilmistir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakani yürütür.

 
www.koruyucuaile.com Diğer Haberler